Pompy ciepła to urządzenia które transportują ciepło z jednego ośrodka do drugiego. Odbywa się to kosztem pracy mechanicznej, ciepła lub energii. Resublimacyjna pompa ciepła należy do najbardziej rozpowszechnionej grupy urzadzeń, pomp sprężarkowych, w której ciepło pompowane jest mechanicznie z wykorzystaniem sprężarki. Zasada działania tego typu pomp ciepła opisana została w artykule zasada działania pompy ciepła. Resublimacyjna pompa ciepła jak każda sprężarkowa pompa ciepła, posiada dwa obiegi źródła ciepła: dolne źródło ciepła i górne źródło ciepła.

Dolne i górne źródła ciepła w obiegu pompy resublimacyjnej RES-R1

Dolne źródło ciepła.

Dolne źródło ciepła stanowi źródło, z którego pobierana jest energia w postaci ciepła tzw. naturalny akumulator energii cieplnej. Najlepszymi dolnymi źródłami ciepła są powietrze, woda, grunt.

Dolne źrdło ciepla powinno znajdować się możliwie jak najbliżej pompy ciepła, ma to szczególne uzasadnienie ekonomiczne i eksploatacyjny oraz nie powinno zakłocać.

W przypadku oferowanych przez naszą firme resublimacyjnych pomp ciepła typu R1-RES dolnym źródłem ciepła jest jest para wodna występująca w powietrzu. Jej energia występuje w postacji rozproszonej bez możliwości wykorzystania bezpośrednio. Dzięki unikalnej konstrukcji parownika resublimacyjnej pompy ciepła możliwe jest skoncentrowanie ciepła pary wodnej i przeniesienia go na poziom temperatur użytecznych za pomocą znanego z technik chłodniczej obiegu termodynamicznego.

Górne źródło ciepła.

Górne źródło ciepła jest to źródło, do którego transportowana jest energia w postaci ciepła tj. instalacja grzewcza. Aby zrealizować obieg pompy ciepła należy zapewnić odpowiednie dolne źródło ciepła charakteryzujące się jakościowo i ilościowo, a więc:

  • dostępnością,
  • dopasowaniem zapotzebowania na konsumpcję do możłiwośći eksploatacji dolnego źródła ciepła,
  • niską korozyjnościa,
  • odpowiednią temperaturą i jej zmianami w czasie,
  • pojemnością cieplną, gęstością ośrodka, który jest źródłem.