• pompa ciepła
  • roczne oszczędności przygotowania ciepłej wody
  • roczny  koszt przygotowania ciepłej wody
  • 1
  • 2
  • 3

Najbardziej nowoczesne z tej klasy urządzeń grzewczych, którego konstrukcja jest owocem polskiej myśli technicznej.

Jego unikalność została potwierdzona patentem.

  • 1